PSIHOLOŠKA PRIPREMA

Kada kažemo da smo jedina instanca u Crnoj Gori koja holistički pristupa sportu, to znači da smo u našoj ponudi zaokružili sve moguće procese koji dovode do ostvarenja iznadprosječnih sportskih rezultata.

Jedna od važnijih kockica u mozaiku je psihološka priprema sportista za koju je u našem centru zadužen magistar sportske psihologije

Nikola Mijušković

Iz domena sportske psihologije, sprovodimo testiranja (psihološku procjenu), individualne i razgovore u manjim grupama, kao i predavanja za veće skupine sportista ili rekreativaca.