City Fitness logoCity Fitness

Nikola Mijušković, personalni trener

Nikola Mijušković

Saradnik u dijagnostičkom centru FITREVOLUTION

Nikola Mijušković je rođen 21. oktobra 1988. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu Filozofski fakultet u Nikšiću, Odsjek za psihologiju završava sa prosjekom 9.92, dok na Univerzitetu Donja Gorica magistrira na temu Motivacija postignuća kod crnogorskih sportista. Te 2012. izradom master teze počinje djelovanje unutar sportske psihologije.

U ovom momentu obavlja funkciju sportskog psihologa u Vaterpolo i plivačkom savezu Crne Gore. Samo u proteklih par godina, uspostavljao je i kratkotrajnu saradnju sa svim značajnijim savezima u državi: Fudbalski (U16 selekcija, selektor Goran Perišić), Košarkaški (U15 selekcija, selektor Bojan Bakić), Rukometni (seniori, selektor Zoran Roganović). Pored nacionalnih saveza, ostvarivana saradnja i sa klubovima, edukativnim kampovoma u državi i regionu.

Četiri godine je bio zaposlen u City Fitness centru. Autor je knjige Milimetar za stotinku, praktičnog priručnika za mentalnu pripremu sportista, koja se našla kao dio edukativnog materijala na Košarkaškoj klinici u Podgorici, septembra 2021. godine.

Trenutno, Nikola se u Dijagnostičkom centru bavi psihološkom pripremom i savjetovanjem sportista, kao i timskom psihološkom pripremom, neodvojivim segmentom u savremenom shvatanju sporta.