City Fitness logoCity Fitness

Oprema u teretani - bučice, trake

Cjenovnik

Na pakete teretane pravo na popust od 10% imaju:

  • redovni produžeci članarine
  • članovi porodice (2 ili više)

Osnovni paketi

Članska kartica3€

Srebrna karta

Teretana 6-16H

Teretana 3x30€
Teretana svaki dan35€

Zlatna karta

Teretana 6-22H

Teretana 3x35€
Teretana svaki dan40€

Grupni treninzi


Grupni treninzi 3x30€
Grupni treninzi svaki dan35€
Grupni treninzi + teretana45€

Personalni trening

Personalni trening 3x (osnovna dijagnostika)130€ + članarina
Personalni trening 5x (osnovna dijagnostika)190€ + članarina
Poluindividualni trening 3x (osnovna dijagnostika)100€ + članarina
Poluindividualni trening 5x (osnovna dijagnostika)135€ + članarina

Vođeni trening - 3 osobe (osnovna dijagnostika)80€ + članarina
Personalni trening 3x + plan ishrane + vođenje kroz ProCoach App / Smart App200€ + članarina
Korektiva deformiteta / Kinvent / Smart App200€ + članarina

Posebne usluge i paketi

Dnevni termin5€
Nedeljni paket15€
Polumjesečni paket22,5€
Tromjesečni paket97€
Polugodišnji paket180€
Godišnji paket315€
Vođeni trening15€
Kondiciona priprema15€

Sauna za jednu osobu15€
Sauna za dvije osobe25€

FITREVOLUTION

Grip test5€
Kompozicija tijela10€
Plan treninga na aplikaciji mjesečno30€
Plan ishrane (mjerenje, analiza, vodič Precision Nutrition)80€
Plan ishrane + vođenje (App ProCoach)120€
FITREVOLUTION mršavljenje
  • Personalni trening 3x nedjeljno
  • Metabolički test na 3 mjeseca
  • Mjerenje
  • Vođenje kroz ProCoach App
  • Vodič ishrane (precizan i personalizovan plan ishrane Precision Nutrition)
  • Retestiranja
  • Trening na Smart Training Online App
200€ + članarina