KONDICIONA PRIPREMA SPORTISTA

U svojoj razvojnoj viziji, “City Fitness” je posebnu pažnju posvetio sadržajima čiji je cilj kondiciona priprema vrhunskih sportista.

Našu ponudu smo obogatili jedinicama kakve su Keiser i Exxentric, koje su vježbačka svakodnevica vrhunskih sportista širom svijeta.

Kondiciona priprema sportista se, zavisno od ciljeva samih klijenata, sprovodi po specijalnim programima tokom i između kalendarskih sezona.