City Fitness logoCity Fitness

Mladen Vučić, personalni trener

Mladen Vučić

Personalni trener, saradnik u dijagnostičkom centru FITREVOLUTION

Dugogodišnji profesionalni fudbaler, redovan student na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, smjer trener. Posjeduje “UEFA C” licencu za fudbalskog trenera kao i sertifikate MDS (Methodical Development System) i Dijagnostika u fitnesu, sportu i rehabilitaciji, planiranje i programiranje treninga. Polaznik je mnogih seminara i edukacija na polju personalnog treninga i dijagnostike.

Usmjeran je na rad sa sportistima i opoštom populacijom, kao i na dijagnostička testiranja.

Govori engleski jezik.

Sertifikovani CFSC trener Level 1 i 2.