City Fitness logoCity Fitness

Aleksa Đurišić, personalni trener

Aleksa Đurišić

Personalni trener, saradnik u dijagnostičkom centru FITREVOLUTION

Aleksa Đurišić rođen je 03. septembra 2002. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Svoje obrazovanje nastavlja na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Vrijeme koje je proveo kao aktivni košarkaš u omladinskim kategorijama navelo ga je da svoje znanje usavršava i obogaćuje na fakultetu. Posebnu pažnju tokom svog školovanja posvećuje trenerskom poslu.

Danas svoje akademsko znanje, višegodišnje iskustvo u sportu i treningu, koristi u obavljanju posla kondicionog trenera u City Fitness centru. Ujedno je i saradnik u dijagnostičkom centru FITREVOLUTION zadužen za testiranje sportista i kondicionu pripremu.

Sertifikovani CFSC trener Level 1 i 2.