Od kada postoji naš centar, trudili smo se da holistički pristupimo čovjeku. Da se pobrinemo da pokrijemo sve uglove razvoja i da se bavimo svim vježbačkim karegorijama. Na tom fonu, sa nama misiju i viziju dijeli dr Ivan Vasiljević, profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Nikšić. Posebno nam je zanimljiv njegov doprinos u domenu korektive deformiteta i prevencije posturalnih poremećaja kod djece. Iz tog razloga, Ivan je u kratkim crtama pisao za naš blog, upravo na temu značaja fizičke kulture za razvoj djeteta.

Fizička kultura može, prije svega, okarakterisati kao filogenetski i ontogenetski najstarija i najjednostavnija kretnja koju je čovjek upotrebljavao da bi poboljšao svoje egzistencijalne potrebe. Savremeni način života implicira na nedostatak kretanja i sve više sati provodenih u sjedećem položaju ispred računara i pametnih telefona, razvijajući tako “vizuelni korteks”, ali ne i ostale djelove mozga, objasnio je Ivan. 

Kako navodi fizička aktivnost stimuliše intelektualni razvoj djeteta. Djeca tokom svog odrastanja imaju samo jednu obavezu, a to je da se igraju. Mozak se razvija stimulacijom, a upravo najbolja stimulacija jeste igra.

“Sve češće dobijamo zabrinjavajuće i frapantne podatke o prekomjernoj tjelesnoj masi i gojaznosti, kao i da preko dvije trećine djece u Crnoj Gori ima deformitete stopala i posturalne poremećaje kičmenog stuba. Ako tome dodamo da djeca u Crnoj Gori ostvaruju sve lošije rezultate na PISA testovima i da je svako drugo dijete funkcionalano nepismeno, više je nego jasno zbog čega su djeca kod nas daleko od zdravog odrastanja”, ističe Ivan. 

Igra i sport su antropološke konstante djetinjstva i mladosti. Zdravo odrastanje djece podrazumijeva intelektualni i fizički razvoj kroz igru, socijalnu interakciju i sticanje zdravih nutritivnih navika objasnio je Ivan.

On je zaključio da smo mi modeli koje djeca oponašaju i od esencijalnog je značaja da budemo reprezentativan modalitet koji će uticati na razvijanje zdravog identiteta djeteta.